De boom die alles zag – het Groeiend Monument

Bewoners en nabestaanden hebben de plek rond 'de boom die alles zag' vrijwel direct na de ramp ingericht als de plek om het gebeurde te herdenken. Op initiatief van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost werd een onderzoek gedaan naar een op te richten monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vliegramp. Er werden gesprekken georganiseerd met onder meer bewoners, betrokkenen en kunstenaars.

Dit onderzoek leverde een keur aan ideeën op. Het moest een plaats blijven om te herinneren, te herdenken en samen te komen. Daarnaast moest er ruimte gemaakt worden voor diverse activiteiten waarin iedere cultuur zijn plek kan vinden. De ideeën die werden aangeleverd zijn door de ontwerpers van het monument als uitgangspunt genomen voor het definitieve plan.

Wie nu de plek van de ramp bezoekt vindt daar een monument. Het werd in opdracht van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost ontworpen door de architecten Herman Hertzberger en Georges Descombes.
De rampplek is ontwikkeld tot 'Groeiend Monument'. Hierin moeten de gedachten die door de betrokkenenzijn aangedragen tot uitdrukking komen, nu en in de toekomst. Om deze opzet te laten slagen istijd nodig om het geheel op een organische manier te laten groeien.

De Stichting Beheer 'Het Groeiend Monument' houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van het monument dat is opgericht ter nagedachtenis van de vliegramp in de Bijlmermeer.
De herinrichting van het door de ramp getroffen gebied bestaat nu uit vijf verschillende onderdelen. Het omvat naast de eigenlijke gedenkplaats - met 'de boom die alles zag' - ook stukken van de ruimte inde directe omgeving van de boom. Samen vormen ze het Groeiend Monument.