Huil niet om mijn graf

Ik ben er niet

Ik heb geen verdriet
Ik heb geen pijn

Ik zal eeuwig bij je zijn
Want
Ik ben 's morgens de zon bij het opstaan
Ik ben 's avonds de maan en de sterren bij het slapen gaan
Ik ben de drukte in het verkeer
Ik zie jullie allemaal keer op keer 

Ik ben een diamant die mooi glanst
Ik ben de muziek die je danst
Ik ben je vreugde, je verdriet en pijn
Ik zal altijd en eeuwig bij je zijn
Daarom
Huil niet om mijn graf
Ik ben er niet
Ik ben weer opgestaan
Ik ben niet dood gegaan