Mijn moeder

Mijn moeder heeft mij verteld
dat in 1992 een vliegtuig op
Groeneveen was gevallen,
Heel veel volwassenen en
kinderen waren doodgegaan.
Toen ik het gehoord had,
was ik verdrietig. Ik moest
huilen voor mensen en de
kinderen, want als het vliegtuig
niet neer was gestort waren de
kinderen volwassen.
En zij hadden misschien al
kinderen gekregen.
Een geluk was dat ik nog niet
geboren was.